Tietosuoja

FC Perintä Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään perintäpalvelujen ja -toiminnan hoitamista varten. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, toimeksiantajilta sekä viranomaisten pitämistä julkisista rekistereistä. FC Perintä Oy ei käytä asiakasrekisteriä asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin. Asiakaspalveluumme saapuvat puhelut nauhoitetaan epäselvien tilanteiden varalta varmistaaksemme viestin sisällön sekä asiakaspalvelumme laadun parantamiseksi. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on saatavilla FC Perinnän verkkosivuilla.